Hoe gewone dingen bijzonder kunnen zijn. De kunst van het visualiseren van je bewondering over bijzondere dingen en momenten. Een schoen, een glas, natuurlijke producten, ze komen in een bijzonder daglicht in combinatie met juiste lichtval, andere materialen, ligging en door contrasten die de weergave versterkt.

cropped-14-10-2014-108.jpg

Of ik mijzelf kunstschilder of fijnschilder moet noemen, weet ik niet. Maar ik streef er wel naar om deze nieuwe weergave in perfectie uit te voeren, waardoor een minder waardevolle voorwerpen waardevol worden, of een waardevol voorwerp op een nieuwe manier waarde krijgt, die bereikbaar en toegankelijk is.

Bijzondere momenten uit het dagelijks leven zijn voor mij inspirerend om vast te leggen. Middeleeuwse kunstenaars, Rembrandt bijvoorbeeld zijn onnavolgbaar om door middel van symboliek, hoogtepunten, confronterende situaties vast te leggen.

Ook om gebruik te maken van clair-obscur,  ligt voor mij een grote uitdaging om het onderwerp naar voren te halen. Ook reflexie’s en spiegelingen in glas zijn inspirerend om de oneindigheid en de onnavolgbaarheid van de schepping enigszins weer te geven.

at. 4 s